Gizlilik Sözleşmesi

Fırsat Gişesi ‘ne hoş geldiniz!

Ürün ve hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz.

Gizlilik Beyanı

1. Fırsat Gişesi (site) ve hizmetlerimizi kullanan, ayrıca bilet satın alan tüm kullanıcılar ile bireysel ve kurumsal gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan, sistemden en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. İşbu Gizlilik Beyanı, site ile yaptığınız işlemlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır. Bu gizlilik ilkeleri, Fırsat Gişesinin veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve tarafımızdan beyan edilmektedir. Bilet satın almak suretiyle, Gizlilik Beyanı hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

2. Fırsat Gişesi internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla ve/veya site aplikasyonunu kullanmakla ve/veya bilet satın almakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Fırsat Gişesinin <İletişim> sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, "Gizlilik Beyanı" bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir. Fırsat Gişesi "Gizlilik Beyanı" beyanlarını dilediği zaman güncelleyebilir. Kullanıcı / üye / ziyaretçi, belli aralıklarla bu beyanlara ulaşarak yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

3. Fırsat Gişesi, gizlilik konusunda Türkiye'deki yasal düzenlemelere uymaktadır. Fırsat Gişesi, bu web sitesinin diğer ülkelerin yasalarına tabi olduğu ya da bunlara uygun olarak işletildiği ya da bu web sitesinin herhangi bir kısmının herhangi bir yetkili yargı bölgesinde kullanımı için uygun ya da hazır olduğu hususunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Web sitemizi kullanmayı seçenler, bunu kendi inisiyatifleri doğrultusunda riskleri kendilerine ait olarak yapmaktadır ve tüm yerel kanunlar, kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bu web sitesini kullanan Türkiye dışından ziyaretçiler, işbu sitenin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul etmekte ve kendi ulusal yasaları kapsamında ortaya çıkacak tüm taleplerinden feragat etmektedirler.

4. Fırsat Gişesi, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.firsatgisesi.com adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Fırsat Gişesi, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok üçüncü Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu iş birliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Fırsat Gişesi, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Fırsat Gişesi kullanıcıların kredi kartı bilgilerini siteden bağımsız olarak 3D Secure sistemiyle doğrudan bankaların/ödeme kuruluşlarının sunucularına geçirir ve bankalardan hariç ne Fırsat Gişesi ne de üçüncü kişiler tarafından kullanıcıların kredi kartı bilgileri görüntülenemez, saklanamaz ve kopyalanamaz. Fırsat Gişesi, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

5. Lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatle okuyun. Sitemizi kullanmanız ve/veya bilet satın almanız, herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın işbu Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu sitenin kullanımına derhal son vermeniz gerekmektedir.

6. Sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Fırsat Gişesi sitesinin çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Fırsat Gişesi gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Fırsat Gişesi tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. Fırsat Gişesi sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi (log) saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

7. Fırsat Gişesi' ne kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi, vb.) formlar aracılığıyla Fırsat Gişesi' ne vermeleri gerekmektedir. Fırsat Gişesi genellikle kişisel bilgileri kullanıcının bilgisi ve onayı ile toplar. Bu kişisel bilgiler, site üzerinden kullanım sırasında, kayıt yapıldığında, hesap aktivasyonu yapıldığında, teknik servis veya personel ile görüşüldüğünde, kullanıcıların anket veya yarışma katılımlarında ve kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sayfalar ve de kullandıkları çerezler üzerinde çalışmak gibi yaygın bilgi toplama yolları ile toplanır. Toplanan bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Fırsat Gişesi tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Fırsat Gişesi ve iş birliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

8. Fırsat Gişesi, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Fırsat Gişesi, anlaşmalı olduğu üçüncü Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü partilerin sitesine yönlendirebilir. Fırsat Gişesi bağlantı sağladığı 3. parti sitelerde kullanıcıya ait şifre ve hesaplarının güvenliğinden sorumlu değildir. Fırsat Gişesi, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

9. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya kullanıcı adları, profil resimleri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Fırsat Gişesi, işbu gizlilik beyanında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Fırsat Gişesinin iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Fırsat Gişesi, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik beyanı hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

9.1. Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

9.2. Fırsat Gişesi' nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

9. 3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

9.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

10. Fırsat Gişesi, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

11. Fırsat Gişesi, kullanıcılar ve kullanıcıların Fırsat Gişesi sitesi veya uygulamasını kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini/aplikasyonu zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini/aplikasyonu hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır. Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

12. Fırsat Gişesi tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgilerde, Fırsat Gişesi ve iş birliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

13. Fırsat Gişesi kullanıcılarının diğer kullanıcıların erişimine açık platformlarda kişisel bilgilerini paylaşmaları durumunda Fırsat Gişesi bahsi geçen bilgilerin gizliliğinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar bu platformlarda açıkladıkları her kişisel bilgiden kendileri sorumludurlar ve bu bilgilerin açıklanması sebebiyle doğan zararlardan Fırsat Gişesi sorumlu değildir.

14. Fırsat Gişesi kullanıcıları daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme seçeneğine sahiptirler. Kayıt yaptırmış olan kullanıcılar üyelik tercihlerini ya da üyelik bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilir. Kullanıcılar aynı zamanda istedikleri zaman kullanıcı hesaplarını kapatabilirler.

15. Fırsat Gişesi, işbu gizlilik beyanında geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Fırsat Gişesi sitesinde <Gizlilik Beyanı> sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Fırsat Gişesi değişiklik yaptığı gizlilik beyanı hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

©2018 Objektif Bilişim İleri Teknoloji Ltd. Şti. | Tüm Hakları Saklıdır.